Radiohammer (Radio Hammer) (Nintendo 3DS)

|  #  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

Album name: Radiohammer (Radio Hammer) (Nintendo 3DS)
Number of Files: 76
Total Filesize: 145.97 MB
Date added: Nov 17th, 2018

file_download
New! Download all songs at once: click to download (WAV+MP3)
play_arrow
00:00
00:00
volume_up
  Song Name MP3 WAV
 
BGM Credits 1:32 1.75 MB 3.85 MB
 
BGM Lobby Ann 0:19 0.37 MB 0.81 MB
 
BGM Lobby Celia 0:07 0.13 MB 0.29 MB
 
BGM Lobby Juke 0:36 1.38 MB 6.06 MB
 
BGM Lobby Lita 0:24 0.46 MB 1.01 MB
 
BGM Lobby Random 0:13 0.49 MB 2.15 MB
 
BGM Lobby Track 0:13 0.49 MB 2.15 MB
 
BGM Lobby Wayne 0:43 0.83 MB 1.82 MB
 
BGM Result 0:27 1.03 MB 4.54 MB
 
MU 1-01 Little Bit Love 105 1:01 2.32 MB 2.56 MB
 
MU 1-02 Bulldog Walk 110 0:41 1.57 MB 1.73 MB
 
MU 1-03 It's A Phony 100 0:52 1.98 MB 2.18 MB
 
MU 1-04 Plastic Afternoon 110 0:41 1.56 MB 1.72 MB
 
MU 1-05 Pai Road 120 0:57 2.16 MB 2.38 MB
 
MU 1-06 Copacabana 120 0:44 1.67 MB 1.83 MB
 
MU 1-07 Oriental Girl 120 0:52 2.00 MB 2.20 MB
 
MU 1-08 Tough Guy 115 0:56 2.14 MB 2.35 MB
 
MU 1-09 Check It Out 120 0:52 1.99 MB 2.19 MB
 
MU 1-10 Snow Juice 115 0:56 2.14 MB 2.36 MB
 
MU 1-11 School Days 120 0:49 1.85 MB 2.04 MB
 
MU 1-12 Lonely Win 100 0:48 1.84 MB 2.03 MB
 
MU 1-13 Sentimental Pub 120 0:50 1.89 MB 2.08 MB
 
MU 1-14 Rainy Mood 120 0:49 1.88 MB 2.07 MB
 
MU 1-15 Atomic Sexy 130 1:54 4.33 MB 4.78 MB
 
MU 1-16 Day Off 110 0:48 1.85 MB 2.04 MB
 
MU 1-17 Pervert Dance 120 0:43 1.65 MB 1.82 MB
 
MU 1-18 She 110 0:58 2.21 MB 2.43 MB
 
MU 2-01 Law Of City 108 0:50 1.89 MB 2.27 MB
 
MU 2-02 Galaxy Tennis 117 0:50 1.92 MB 2.31 MB
 
MU 2-03 French SaMUrai 122 0:52 1.97 MB 2.36 MB
 
MU 2-04 Space Traveler 120 0:48 1.81 MB 2.17 MB
 
MU 2-05 Bass Dive~highway 125 0:54 2.05 MB 2.46 MB
 
MU 2-06 Webaholism 120 0:48 1.83 MB 2.20 MB
 
MU 2-07 Electric Duck~swag 125 0:51 1.95 MB 2.34 MB
 
MU 2-08 Midnight Runner 135 0:51 1.95 MB 2.34 MB
 
MU 2-09 Road Of Man 135 0:52 1.98 MB 2.38 MB
 
MU 2-10 Nonsan Trip 137 0:50 1.90 MB 2.28 MB
 
MU 2-11 Bye My Nineteen 135 0:54 2.06 MB 2.47 MB
 
MU 2-12 Scooter Ride 140 0:48 1.83 MB 2.20 MB
 
MU 2-13 Insane Night 140 0:57 2.18 MB 2.61 MB
 
MU 2-14 Tequila Sunrise~2am 140 0:54 2.08 MB 2.49 MB
 
MU 2-15 Buddha Handsome 166 2:09 4.91 MB 5.88 MB
 
MU 2-16 Lose Time 150 1:01 2.32 MB 2.78 MB
 
MU 2-17 Bass Dive~tunnel 125 0:52 1.99 MB 2.39 MB
 
MU 2-18 Electric Duck~step 125 0:52 1.98 MB 2.38 MB
 
MU 3-01 Spicy Sun~rise 135 0:48 1.83 MB 2.20 MB
 
MU 3-02 Adieu 140 1:00 2.28 MB 2.73 MB
 
MU 3-03 Brass Bay 144 0:44 1.69 MB 2.03 MB
 
MU 3-04 Lipstick Bomb 145 0:49 1.88 MB 2.25 MB
 
MU 3-05 Hawaiian Office 142 0:49 1.85 MB 2.22 MB
 
MU 3-06 MUramasa~haze 145 0:53 2.02 MB 2.42 MB
 
MU 3-07 Dugonism 154 1:04 2.43 MB 2.92 MB
 
MU 3-08 Spicy Sun~fall 135 0:56 2.12 MB 2.54 MB
 
MU 3-09 MUramasa~flame 145 0:50 1.90 MB 2.27 MB
 
MU 3-10 Summer Escape~rain 150 0:58 2.20 MB 2.64 MB
 
MU 3-11 Trick 160 1:04 2.45 MB 2.94 MB
 
MU 3-12 Welcome Mr.Alien 170 0:42 1.62 MB 1.94 MB
 
MU 3-13 Burn Out~rage 175 1:02 2.37 MB 2.84 MB
 
MU 3-14 Burn Out~revenge 175 1:02 2.37 MB 2.84 MB
 
MU 3-15 Rock Spirit 170 2:17 5.24 MB 6.28 MB
 
MU 3-16 Tequila Sunrise~4am 140 0:53 2.03 MB 2.43 MB
 
MU 3-17 Summer Escape~cloud 150 0:59 2.23 MB 2.68 MB
 
MU 3-18 Autumn Moon 150 1:01 2.32 MB 2.78 MB
 
MU 4-01 No Forgiveness 120 1:10 2.67 MB 2.94 MB
 
MU 4-02 Sonata For Celia 140 1:13 2.79 MB 3.07 MB
 
MU 4-03 Paramet 125 0:59 2.24 MB 2.47 MB
 
MU 4-04 Rumble 140 2:02 4.67 MB 5.15 MB
 
Scene Boss 01 0:18 0.70 MB 3.06 MB
 
Scene Boss 02 0:29 1.11 MB 4.89 MB
 
Scene Boss 03 0:23 0.86 MB 3.80 MB
 
Scene Boss 04 0:10 0.19 MB 0.84 MB
 
Scene Cha 01 0:28 1.08 MB 2.38 MB
 
Scene Cha 02 0:19 0.73 MB 1.61 MB
 
Scene Cha 03 0:38 1.47 MB 3.23 MB
 
Scene Cha 04 0:30 0.56 MB 2.48 MB
 
Tilte Song 1:31 3.46 MB 3.82 MB


Reviews

You need to be logged in to write a review!