YakuzaKiryu Best -Ryu ga Gotoku (Yakuza) Kiryu Kazuma KARAOKE ALL TIME BEST COLLECTION-
Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Asurahen (alternative gamerip)
Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Asurahen (gamerip)
Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Asurahen Original Soundtrack
Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Asurahen Theme Song - Entenka/Shonan no Kaze
Kurohyou Ryu ga Gotoku Shinsho (gamerip)
Kurohyou Ryu ga Gotoku Shinsho (unreleased tracks)
Kurohyou Ryu ga Gotoku Shinsho Original Soundtrack
Majima Best -Ryu ga Gotoku (Yakuza) Goro Majima KARAOKE ALL TIME BEST COLLECTION-
Ryu ga Gotoku & Ryu ga Gotoku 2 (Yakuza & Yakuza 2) Original Sound Track (Disc 1 - Ryu ga Gotoku)
Ryu ga Gotoku & Ryu ga Gotoku 2 (Yakuza & Yakuza 2) Original Sound Track (Disc 2 - Ryu ga Gotoku 2)
Ryu ga Gotoku 3 (Yakuza 3)
Ryu ga Gotoku 3 (Yakuza 3) Original Soundtrack
Ryu ga Gotoku 3 Theme Song - Loser/Eikichi Yazawa
Ryu ga Gotoku 4 Densetsu wo Tsugumono (Yakuza 4) Original Soundtrack Vol.1
Ryu ga Gotoku 4 Densetsu wo Tsugumono (Yakuza 4) Original Soundtrack Vol.2
Ryu ga Gotoku 4 Theme Song - Butterfly City/Zeebra
Ryu ga Gotoku 5 Yume, Kanaeshi Mono featured songs
Ryu ga Gotoku 5 Yume, Kanaeshi Mono Original Soundtrack Vol.1 (Yakuza 5)
Ryu ga Gotoku 5 Yume, Kanaeshi Mono Original Soundtrack Vol.2 (Yakuza 5)
Ryu ga Gotoku 6 Inochi no Uta Original Soundtrack
Ryu ga Gotoku 7 (Yakuza) Karaoke New Song Collection
Ryu ga gotoku 7 Karaoke hit song collection
Ryu ga Gotoku and Ryu ga Gotoku 2
Ryu Ga Gotoku Ishin! Original Soundtrack Vol.1
Ryu Ga Gotoku Ishin! Original Soundtrack Vol.2
Ryu ga Gotoku KARAOKE BEST SELECTION - Ryu Uta
Ryu ga Gotoku Kenzan! Original Soundtrack
Ryu Ga Gotoku Kenzan! Pachislot OST
Ryu ga Gotoku Kenzan! Theme Song - Bushido/Zeebra
Ryu ga Gotoku OF THE END (Yakuza - Dead Souls) Original Soundtrack Vol.1
Ryu ga Gotoku OF THE END (Yakuza - Dead Souls) Original Soundtrack Vol.2
Ryu ga Gotoku OF THE END (Yakuza - Dead Souls) Pachislot OST
Ryu ga Gotoku Series Best Soundtrack
Ryu ga Gotoku The Best Original Sound Track
Ryu ga Gotoku Zero (Yakuza 0) OST (A and B sides)
Ryu ga Gotoku Zero 80's Hits! Collection
Ryu Uta Ryu Ga Gotoku 5 - THE BEST SONGS SELECTION (Yakuza 5)
Yakuza (Ryu Ga Gotoku) Kiwami 2 (PC) (gamerip)
Yakuza (Ryu Ga Gotoku) Kiwami 2 Limited Edition Soundtrack
Yakuza (Ryu Ga Gotoku) Kiwami 2 Unofficial Soundtrack
Yakuza (Ryu Ga Gotoku) Kiwami Original Soundtrack
Yakuza (Ryu Ga Gotoku) Kiwami Unofficial Soundtrack
Yakuza 6 The Song of Life Original Soundtrack
Yakuza Like A Dragon - Goro Majima Karaoke Hit Song Collection
Yakuza Like A Dragon - Ichibanka
Yakuza Like A Dragon - Kazuma Kiryu Karaoke Hit Song Collection
Yakuza Like A Dragon Karaoke Hit Song Collection
Yakuza Like A Dragon Unofficial Original Soundtrack (2020)
Yakuza The Best Original Sound Track